Ασφάλειες για την επιχείρηση

Στόχος μας είναι αφενός η προστασία της επιχείρησης σας από απροσδόκητα γεγονότα και η απρόσκοπτη λειτουργία της και αφετέρου η υποστήριξη στην ανάπτυξη και την ευημερία της.

 

Για αυτό το λόγο πέραν από την ολοκληρωμένη εκτίμηση κινδύνων την οποία διεξάγουμε για τους πελάτες μας, έχουμε αναπτύξει εργαλεία και μεθόδους για την καλύτερη λειτουργία και ανάπτυξη τους. Οι ευημερία των πελατών μας είναι και δική μας ευημερία.

Ο συνδυασμός των καλύψεων που επιλέγουμε εξασφαλίζει τη σωστή και πλήρη ασφάλιση της επιχείρησης με αποτέλεσμα το κάθε ασφαλιστικό συμβόλαιο να φαίνεται και να είναι σχεδιασμένο για τον κάθε πελάτη μας

.

Καλύψεις

 • Φωτιά, Σεισμός και πολλοί άλλοι κίνδυνοι
 • Ευθύνη από τη χρήση ή κατανάλωση προϊόντων της επιχείρησης
 • Συνεπακόλουθη ζημιά και απώλεια κερδών
 • Ασφάλιση χρημάτων από ληστεία στην επιχείρηση ή εκτός
 • Διάρρηξη ή Ληστεία και ζημιά που θα προκληθεί από αυτές
 • Ασφάλιση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή μηχανημάτων από όλους τους κινδύνους
 • Ευθύνη για τραυματισμούς σε υπαλλήλους της επιχείρησης
 • Ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων του ασφαλισμένου
 • Ευθύνη για τραυματισμούς ή ζημιά σε τρίτους
 • Ασφάλιση υαλοπινάκων της επιχείρησης
 • Ασφάλιση πολύτιμων αντικειμένων για όλους τους κινδύνους
 • Ασφάλιση των εμπορευμάτων ενώ διαμετακομίζονται

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια μας μπορούν να σας προσφέρουν κάλυψη σε περισσότερους από 80 κινδύνους ανάλογα με τις ανάγκες σας

Ζητείστε μας το εξειδικευμένο φυλλάδιο για την ασφάλιση της επιχείρησης σας και των πολλών εξειδικευμένων υπηρεσιών τις οποίες προσφέρουμε στους πελάτες μας