Ασφάλειες για την οικογένεια

Με γνώμονα πάντοτε τη διατήρηση των κεκτημένων της οικογένειας, προσφέρουμε ασφαλιστικά προγράμματα τα οποία δίδουν λύσεις σε συγκεκριμένες ανάγκες.

Κάθε άνθρωπος και η οικογένεια του διατηρεί ένα επίπεδο ζωής το οποίο εξασφάλισε  με τις προσπάθειες και την εργασία του. Αυτό το επίπεδο ζωής μπορεί να διαταραχθεί από ένα απροσδόκητο γεγονός το οποίο μπορεί αν προέλθει από ένα ατύχημα ή μιαν ασθένεια.

Στην Malactos Insurance Agencies είμαστε σε θέση να προτείνουμε τις λύσεις εκείνες οι οποίες θα επαναφέρουν εσάς και την οικογένεια σας στο επίπεδο ζωής που είσαστε συνηθισμένοι. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε γιατί έχουμε την εμπειρία και σαν οικογενειάρχες – εργαζόμενοι και σαν διαπιστευμένοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι.

Το μεγάλο χαρτοφυλάκιο των πελατών για καλύψεις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  αποτελεί απόδειξη της ποιότητας των καλύψεων που προσφέρουμε

 

Καλύψεις

  • Ασφαλιστική προστασία της οικογένειας σας
  • Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για ποιότητα ζωής σε ώριμη ηλικία
  • Ασφαλιστική προστασία και αποταμίευση
  • Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
  • Προστασία από ανικανότητα για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια
  • Κάλυψη εξόδων τα οποία θα προκύψουν από ασθένεια ή ατύχημα
  • Ασφάλεια και φροντίδα για τα παιδιά
  • Απλές ασφάλειες ζωής  

 

Οι συμβουλές μας και οι προτάσεις μας για κάλυψη των αναγκών σας και της οικογένειας σας, δίδονται εντελώς δωρεάν.

Αξιοποιείστε μας ζητώντας μας μια πρόταση ή ζητείστε ένα από τα ενημερωτικά μας φυλλάδια