Ασφάλειες για εσάς

Οι ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου και της επιχείρησης για διασφάλιση της περιουσίας τους αντιμετωπίζεται με την σωστή ασφάλιση μέσω εξειδικευμένων ασφαλιστικών συμβολαίων.

Οι οικοδομικές επιχειρήσεις, οι ταξιδιώτες, οι εισαγωγείς και εξαγωγείς εμπορευμάτων και πολλοί άλλοι με διαφορετικές ανάγκες μπορούν να βρουν στην Malactos Insurance Agencies το κατάλληλο ασφαλιστικό συμβόλαιο και την κατάλληλη συμβουλή.

 

Σαν ένα από τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά γραφεία στη Κύπρο έχουμε την εμπειρία διαχείρισης σύνθετων αναγκών ασφάλισης και διαχείρισης ασφαλιστικών αναγκών.

Καλύψεις

  • Ασφάλεια όλων των κινδύνων για οικοδομικές επιχειρήσεις
  • Ασφάλεια μεταφοράς εμπορευμάτων δια θαλάσσης ή δια αέρος
  • Ασφάλεια πολυκατοικιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
  • Ασφάλεια ταξιδιού στο εξωτερικό
  • Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αλλοδαπών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
  • Ασφάλεια για αλλοίωση κατεψυγμένων προϊόντων από διάφορους κινδύνους

Συζητήστε μαζί μας τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Μπορούμε να σας προτείνουμε πολλές λύσεις. Οι εμπειρίες και διασυνδέσεις μας μπορεί να σας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες.

Εάν δεν είναι η δυνατή η ασφάλιση σας με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα θα σας προτείνουμε εναλλακτικούς  τρόπους αναλόγως της περίπτωσης.