Ασφάλειες "ευθύνης"

 

 

 

Η ασφάλεια ευθύνης εργοδότη είναι μια υποχρεωτική ασφάλιση.

Η ατομική και η επαγγελματική μας δραστηριότητα μπορεί να δημιουργήσει σωματική βλάβη σε τρίτους ή ζημιά στη περιουσία τους.


Μια μικρή αβλεψία ή ένας λάθος μπορεί να μας υποχρεώσει στη καταβολή αποζημιώσεων οι οποίες για μας, θα είναι δυσβάσταχτες οικονομικά

και ιδιαίτερα δύσκολες εάν οδηγηθούμε στη δικαιοσύνη.

Η επιλογή της σωστής κάλυψης η οποία θα μας προστατεύσει από την αστική σας ευθύνη απαιτεί την συνδρομή ενός επαγγελματικού γραφείου το οποίο

θα μπορέσει να διαχειριστεί σωστά τις ανάγκες σας και θα σας υποστηρίξει αποτελεσματικά σε ώρα ανάγκης.

 

 

Στην Malactos Insurance Agencies έχουμε προσθέσει στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας όλα όσα θεωρούμε

ότι προσφέρουν τη κατάλληλη κάλυψη σε ανεξάρτητους επαγγελματίες, σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, σε οικογένειες με οικιακή βοηθό και άλλους.

 

Καλύψεις

  • Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη όπως αυτή απαιτείται από τη νομοθεσία
  • Ευθύνη προς τρίτους και ευθύνη από προϊόντα
  • Προσωπική ευθύνη
  • Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης για Αρχιτέκτονες / Μηχανικούς
  • Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης για Δικηγόρους
  • Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης

 

Ζητείστε μας να σας παρουσιάσουμε τις εισηγήσεις μας. Οι συμβλημένοι μαζί μας σύμβουλοι και εμείς, μέσα από εξειδικευμένα ερωτηματολόγια μας θα σας βοηθήσουμε να εκτιμήσετε τους κινδύνους που αντιμετωπίζετε και να τους αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά, βελτιώνοντας την απόδοση της επιχείρησης σας